Contact

Homies wil middels het platform zo veel mogelijke vriendengroepen koppelen aan een daklozen. Met de support van Homies regelen deze netwerken alles wat er nodig om is het leven weer op de rit te krijgen. Homies helpen Homies!

Contact gegevens

Naam: Stichting Homies Foundation
Adres: Beursstraat 25C 1012JV Amsterdam Nederland
Email: info@homiesfoundation.nl

RSIN: 862826263

KVK: 83315845
IBAN: NL96 INGB 0006 4189 16

Bestuurders

Steven Borghouts – voorzitter
Koike Hess – secretaris
Thomas Mittendorff – penningmeester

Beloningsbeleid

Homies is een vrijwilligersorganisatie waarbij de bestuurders en de rest van het team geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Alle donaties gaan naar de hulp voor daklozen. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

De stichting is net opgericht maar de activiteiten zijn vanaf 9 oktober 2020 gaande. Zie video Docu Daniel (link) en ‘Hoe is Homies ontstaan’ op de homepage.

Beleidsplan
  • Vriendengroepen koppelen aan daklozen om het leven weer op de rit te krijgen.
  • Elke Homies vriendengroep heeft naast de hulp aan een dakloze ook als taak om één of meerdere nieuwe vriendengroepen te activeren.
  • Filteren van daklozen via bestaande stichtingen voor goede aansluiting met sociale netwerken.
  • Uitzendbureaus als partner voor werk.
  • Database maken van mensen of bedrijven die hun expertise willen inzetten waar de actieve vriendengroepen gebruik van kunnen maken om hulp op maat aan daklozen te kunnen bieden.
  • Geld ophalen voor noodzakelijke levensbehoefte.
  • Connecten met alles wat er al is, het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.
  • Homies helpen Homies.
Begroting 2022

Onze begroting is transparant. Zo laten we graag zien waar onze inkomsten vandaan komen en hoe wij denken deze het aankomende jaar uit te geven.

 

(in €)
Inkomsten
Particuliere donaties 160.000
Zakelijke donaties 25.000
Totaal 185.000
Uitgaven
Besteding doelstellingen / hulp daklozen 150.000
Website en IT kosten 4.000
Marketingkosten 5.000
Kantoorkosten 1.000
Algemene kosten 2.000
Totaal 162.000
Resultaat 23.000

Stichting Homies Foundation is een erkend “Algemeen Nut Beoogde Instelling” (ANBI). Wij hoeven daarom geen belasting te betalen over jouw giften en tevens kan de gever deze aftrekken van de belasting (mocht deze zakelijk zijn).