Contact

Homies wil middels het platform zo veel mogelijke vriendengroepen koppelen aan dak -, thuis- of hulplozen. Met de support van Homies regelen deze netwerken alles wat er nodig om is het leven weer op de rit te krijgen. Homies helpen Homies!

Contact gegevens

Naam: Stichting Homies Foundation
Adres: Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam Nederland
Email: info@homiesfoundation.nl

Pers: info@homiesfoundation.nl

RSIN: 862826263

KVK: 83315845

IBAN: NL96 INGB 0006 4189 16

Bestuurders

Stevie Horsey – voorzitter stevie@homiesfoundation.nl

Rita Renould – secretaris rita@homiesfoundation.nl

Thomas Mittendorff – penningmeester thomas@homiesfoundation.nl

Beloningsbeleid

Homies is een stichting waarbij de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Alle donaties gaan naar de hulp voor onze dak-, thuis-, of hulplozen. Kosten die de Homies Foundation moet maken voor externe werkzaamheden worden op declaratiebasis vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

De stichting bestaat officieel met Anbi status sinds 2022 maar startte de eerste activiteiten vanaf 9 oktober 2020. Met 2 x Bike for Homies naar Lapland en Parijs om fondsen en Homies vriendengroepen te werven.

Operationeel hebben we inmiddels 9 Homies op de rit gezet, en zijn we met een nieuwe lichting begonnen. Onze organisatie is op orde en klaar om op te schalen naar 100 Homies dit jaar.

Beleidsplan

  • Vriendengroepen koppelen aan dak- thuis of hulplozen, om het leven weer op de rit te krijgen.
  • Elke Homies vriendengroep heeft naast de hulp aan een dakloze ook als taak om één of meerdere nieuwe vriendengroepen te activeren.
  • Filteren van daklozen via bestaande stichtingen voor goede aansluiting met sociale netwerken.
  • Uitzendbureaus als partner voor werk.
  • Database maken van mensen of bedrijven die hun expertise willen inzetten waar de actieve vriendengroepen gebruik van kunnen maken om hulp op maat aan daklozen te kunnen bieden.
  • Geld ophalen voor noodzakelijke levensbehoefte.
  • Connecten met alles wat er al is, het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.
  • Homies helpen Homies.