Begroting 2022

Onze begroting is transparant. Zo laten we graag zien waar onze inkomsten vandaan komen en hoe wij denken deze het aankomende jaar uit te geven.

(in €)
Inkomsten
Particuliere donaties 160.000
Zakelijke donaties 25.000
Totaal 185.000
Uitgaven
Besteding doelstellingen / hulp daklozen 150.000
Website en IT kosten 4.000
Marketingkosten 5.000
Kantoorkosten 1.000
Algemene kosten 2.000
Totaal 162.000
Resultaat 23.000