Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons en voor uzelf. Deze privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die we verzamelen op Homiesfoundation.nl, hoe we deze informatie gebruiken en aan wie en onder welke omstandigheden we deze informatie bekend mogen maken. Door Homiesfoundation.nl te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u om de Homiesfoundation.nl privacyverklaring hieronder goed door te nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, gebruik Homiesfoundation.nl dan niet.

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Homiesfoundation.nl verzamelt persoonsgegevens van gebruikers en donateurs om effectief te functioneren en u de beste ervaring te bieden. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens;
Persoonsgegevens worden door Homiesfoundation.nl niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt;
We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese privacywetgeving;
Donaties kunnen anoniem gedaan worden waarbij er geen persoonsgegevens opgeslagen worden;
We doen niet aan klantprofilering;
De gebruikers en donateurs kunnen via self-service zelfstandig de vastgelegde persoonsgegevens en voorkeuren wijzigen of verwijderen;
U geeft een aantal van de onderstaande persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of doneert. Aangezien we met zijn allen (donateurs en actievoerders) geld inzamelen kan het zijn dat we soms informatie opvragen en opslaan die als persoonlijk kan worden ervaren maar die noodzakelijk is bij de verwerking van donaties en het tonen van acties. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat.

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

Gegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Postcode *
* optioneel. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens te delen;

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de dienst die u gebruikt. Het kan de volgende gegevens betreffen:

Naam en contactgegevens. Zie tabel hierboven.

Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u een donatie doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument. Homiesfoundation.nl slaat geen donateur creditcardgegevens of IBAN rekeningnummers op en heeft geen toegang tot creditcardgegevens van donateurs;

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een donatie te doen of ​​dienst te bieden, zult u de donatie of de dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

Daarnaast verzamelen we de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, zoals voor klantondersteuning, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

KYC / Ken-uw-klant-principe
Betaalinstellingen moeten aan het Ken-uw-klant-principe in het kader van de WTF en WWTF-wetgeving voldoen. Zie hier de uitleg van betaalvereniging Nederland. Homies Foundation is zelf geen betaalinstelling maar moet vanuit de betaalinstellingen waarmee zij samenwerkt ook voldoen aan het Ken-uw-klant-principe omdat we anders het verwerken van donaties niet kunnen en mogen aanbieden. Wij slaan de volgende Ken-uw-klant gegevens (encrypted met AES250 plus unieke sleutel per gebruiker) op:

KYC-gegevens
Voornaam
Tussenvoegsel (optioneel)
Achternaam
Nationaliteit
Geboortedatum
Deze Ken-uw-klant gegevens worden alleen bewaard m.b.t. gebruikers die daadwerkelijk een geefactie starten en m.b.t. bestuurders van goede doelen die op het platform staan. Zolang een gebruiker actief is op het platform worden deze gegevens bewaard. Wanneer iemand ervoor kiest het gebruikersaccount te verwijderen bewaren we deze Ken-uw-klant gegevens nog minimaal vijf jaar.

Leveren van de diensten. Wij gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en om onze diensten aan u te leveren. Vaak omvatten deze diensten functies en aanbevelingen die speciaal op u zijn afgestemd, om zo uw productiviteit en plezier te vergroten en uw ervaringen met de dienst automatisch aan te passen op basis van de gegevens die we hebben over uw activiteiten, interesses en locatie.
Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren.
Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen. Zo kunnen we contact met u opnemen via e-mail of andere middelen om u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of u te vertellen dat u actie moet ondernemen om uw account actief te houden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van Homiesfoundation.nl per e-mail wilt ontvangen. We sturen je alleen nieuwsbrieven met aanvullende content als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wil je niet langer nieuwsbrieven van ons ontvangen, dan vind je onder elke nieuwsbrief een uitschrijfknop of kun je een bericht sturen aan info@homiesfoundation.nl met in de onderwerpregel unsubscribe vanaf het e-mailadres waarop de nieuwsbrief bezorgd is.
Delen van gegevens. Homiesfoundation.nl zal nooit privacy gegevens van donateurs of gebruikers (incl. actievoerders) doorverkopen aan derden anders dan het delen van de donateur gegevens met de goede doelen waaraan gedoneerd is en waarbij de donateur akkoord is gegaan via de donatievoorwaarden.

Wij doen NIET aan profilering!
Homiesfoundation.nl doet niet aan profilering van haar klanten. Wij zullen geen Persoonlijke kenmerken, Fysieke gegevens, Leefgewoonten, Psychische gegevens, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding en interessen, Lidmaatschappen, Gerechtelijke gegevens, Consumptiegewoonten, Woningkenmerken, Gegevens betreffende de gezondheid, Opleiding en vorming, Beroep en betrekking, Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid, Raciale of etnische gegevens, Gegevens over het seksuele leven, Politieke opvattingen, Lidmaatschap van een vakvereniging, Filosofische of religieuze overtuigingen, Beeldopnamen, Geluidsopnamen, Genetische gegevens, Biometrische gegevens en Locatiegegevens vastleggen buiten eventuele ip-adres gegevens die we in het kader van voorkomen fraude bij online betalen noodzakelijk achten en waarbij we deze gegevens met overheidsinstanties moeten delen op aanvraag.

Redenen waarom wij persoonlijke gegevens delen
Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde of geautoriseerde dienst te leveren. Wij delen uw inhoud bijvoorbeeld alleen met derden als u ons daartoe toestemming geeft, bijvoorbeeld wanneer u een vriend een e-mail stuurt of accounts aan een andere service koppelt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een donatie te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

En tenslotte zullen we toegang zoeken tot persoonsgegevens en deze overbrengen, openbaar maken en behouden, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit nodig is om:

te voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van procedures aangespannen door justitie en politie of andere overheidsinstanties;
onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om de gebruikers van de producten te bedriegen, of om levensverlies of ernstig letsel van iemand te voorkomen;
de veiligheid van onze producten te handhaven en te onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
de rechten of het eigendom van Homiesfoundation.nl, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services, te beschermen; als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze services gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van Homiesfoundation.nl te verhandelen, zullen we zelf geen persoonlijke inhoud van een klant onderzoeken, maar kunnen we de zaak wel naar justitie en politie doorverwijzen.
Beveiliging
Homiesfoundation.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze Site wordt gehost bij CCID Hosting. In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar https:// SSL-certificaat.

Op een aantal onderdelen van de website, bijvoorbeeld waar YouTube-filmpjes worden getoond, kunt u nog wel third-party cookies aantreffen. Deze kunnen wij niet blokkeren. We adviseren u een adblocker te gebruiken.

Homiesfoundation.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit fout of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw id-gegevens. Zorg er daarom voor dat niemand bij jouw login en code kan komen.

Cookies en soortgelijke technologieën
Homiesfoundation.nl maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren. U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze diensten. Voor meer informatie over cookies en het los van de browser zelf bepalen welke cookies Homiesfoundation.nl opslaat, zie cookies link in de footer onderaan deze website.

Websites van derden
Homiesfoundation.nl kan links bevatten naar websites van derden, die mogelijk een privacybeleid hebben dat verschilt van het onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en praktijken die op deze websites plaatsvinden. Dienovereenkomstig raden wij u aan om het privacybeleid te lezen dat is gepost op elke website waartoe u via Homiesfoundation.nl toegang hebt.

Waar kunt u terecht met een klacht?
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht indienen bij Homiesfoundation.nl via info@homiesfoundation.nl. Verdere escalaties kunt u richten aan onze functionaris gegevensbescherming ook via info@homiesfoundation.nl. Komt u er met Homiesfoundation.nl of de functionaris gegevensbescherming niet uit dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen
Homiesfoundation.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste wijzigingsdatum: 25 augustus 2021